เทคโนโลยีที่พัฒนามีผลต่อการโต้ตอบของผู้คน

technology

การสื่อสารเป็นพื้นฐานของวิธีการที่เราสร้างการรับรู้ซึ่งกันและกันวิธีที่เราสร้างและรักษาความสัมพันธ์หรือวิธีการที่เราสามารถทำงานร่วมกันได้สำเร็จ หุ่นยนต์ในแล็บกลุ่มซึ่งสำรวจว่าหุ่นยนต์เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้ การศึกษาครั้งนี้อยู่ในช่วงกว้างของการทำความเข้าใจว่าระบบ AI ใหม่เหล่านี้ยุ่งกับความสามารถของเราในการโต้ตอบอย่างไร

เรามักจะคิดถึงว่าการออกแบบระบบมีผลต่อวิธีการที่เราโต้ตอบกับพวกเขาอย่างไร แต่การศึกษาที่น้อยลงนั้นมุ่งเน้นไปที่คำถามที่ว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนานั้นมีผลต่อการโต้ตอบของผู้คนอย่างไร นอกเหนือจากการเปิดเผยว่าผู้คนรับรู้และโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์อย่างไรการศึกษายังให้ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงการสื่อสารของมนุษย์ด้วยคำแนะนำและการเตือนจาก AI ซึ่งเทียบเท่ากับเทคโนโลยีของเขตยู่ยี่ของรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เสียโฉมเพื่อรองรับผลกระทบจากการชน มีกลไกทางกายภาพที่ด้านหน้าของรถที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกและรับผิดชอบในการลดผลกระทบของการชน ที่นี่เราเห็นระบบ AI ซึมซับความรับผิดชอบทางศีลธรรม